toekenning beschermde stalnaam door het KFPS.

Begin 2011 is het idee gekomen om de stalnaam ” fân ‘t Boskfjild ” vast te laten leggen bij Het Friesch Paarden-Stamboek. In mei 2011 is de stalnaam toegekend. Door de stalnaam vast te laten leggen is de stalnaam beschermd en kan een ander niet dezelfde stalnaam voeren. Hier gelden wel een aantal regels voor. Op het moment dat er wordt voldaan aan de regels van Het Friesch Paarden-Stamboek wordt de stalnaam gepubliceerd in de Phryso. Vervolgens mag er door de leden schriftelijk bezwaar ingedient worden en daar krijgt men dan vier weken de tijd voor. Wordt er geen bezwaar aangetekend bepaald het bestuur of de naam wordt toegekend. In ons geval hebben we de procedure succesvol doorlopen en is de stalnaam ” fân ‘t Boskfjild ” toegekend.

Share

On mei 7th, 2011, posted in: Nieuws by